Finn viktig informasjon om:

 

Lag og organisasjonar

Namn Heimeside Postadresse
Askvoll vel Heimeside 6980 Askvoll
Atløy vel Heimeside 6985 Atløy
Bulandet og Værlandet Grendalag Heimeside 6986 Værlandet
Førdefjorden Vel Heimeside 6983 Kvammen
Helle og Vårdal Bygdelag, Heimeside 6982 Holmedal
Holmedal Vel Heimeside 6982 Holmedal
Nedre Sauesund Vel Ingen hjemmeside 6985 Atløy
Rivedal Grendelag Ingen hjemmeside 6982 Holmedal
Stongfjorden Vel Heimeside 6984 Stongfjorden