Beitemøte

tysdag 28. mai 2019, 19.30 - 22.15

Informasjon

Sau og Geit i lag med faglaga og Fylkesmannen i Vestland inviterer til beitemøte på Dale vidaregåande skule tysdag 28. mai kl. 19.30.  Temaet er kva beitenæringa og andre kan gjere for å vere best mogeleg førebudde til beitesesongen og minske skadeomfanget no når ein har ulv i beiteområdet.

Sjå program (PDF, 100 kB)

 

Stad

Dale vidaregåande skule
 

Kontakt

Ymse lag
 

Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk